Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ba Đình  - Thành phố Thanh Hóa

Cải cách hành chính

CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH

Thực hiện Công văn số 4024/QĐ-UBND ngày 26/06/2024 của UBND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về việc công bố công khai, thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch. UBND phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa công bố thủ tục hành chính theo quy định.

CÔNG KHAI DANH MỤC 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ

Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất.

THÔNG BÁO VIỆC CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN 1 CỦA UBND PHƯỜNG BA ĐÌNH

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, Uỷ ban nhân dân phường Ba Đình giảm thời gian giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính...

Chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 15/6/2024

Thực hiện Chỉ thị số Công văn số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 7826/UBND – KSTTHCNC ngày 04/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính, kể từ ngày ngày 15 tháng 6 năm 2024:

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2024

Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi; Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt...

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo nghành dọc tại địa phương

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG

Bắt đầu từ ngày 10/7/2023, cá nhân khi nộp hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia đối với: DVC liên thông “Đăng ký khai sinh - ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và DVC liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí".

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

HƯỚNG DẪN CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, TỤ ĐÁNH MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP.

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế...

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Xin hướng dẫn công dân thực hiện quy trình chứng thực bản sao từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia như sau:

HƯỚNG DẪN TRA CỨU DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN HỆ THỐNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC TỈNH

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và chính thức đưa vào khai thác, sử dụng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa.
12

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
497
Hôm qua:
2258
Tuần này:
6672
Tháng này:
28082
Tất cả:
614908

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289