Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ba Đình  - Thành phố Thanh Hóa

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VÀ THÔNG QUA HĐND XÃ, PHƯỜNG, THÀNH PHỐ TÁN THÀNH CHỦ TRƯƠNG NHẬP HUYỆN ĐÔNG SƠN VÀO THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Đăng lúc: 09:31:22 29/05/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện Nghị quyết số 35 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 117 ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 23/5/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa xây dựng kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND xã, phường, thành phố tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hoá.

 
 
z5484401560533_b688b84425422ab5d93818e02cf7c4f2.jpg
Một góc thành phố Thanh Hóa

Việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường Hoằng Quang, Hoằng Đại; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hóa là chủ trương đúng đắn, quan trọng đã được quy định tại kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoạt động lấy ý kiến cử tri là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, UBND thành phố ban hành kế hoạch số 686, ngày 27/5/2024 tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND xã, phường, thành phố tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá; nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hoá.

Nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thành phố xứng tầm đô thị loại một, với vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của một trong những tỉnh lớn nhất cả nước. Việc sáp nhập cũng phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương, góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức đơn vị hành chính. Cụ thể, sẽ nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, với tên gọi của thành phố là thành phố Thanh Hóa. Sau khi nhập sử dụng trụ sở của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Thanh Hóa hiện nay. Kết quả sau sắp xếp, thành phố Thanh Hóa (mới) có diện tích tự nhiên hơn 228km2, quy mô dân số gần 600.000 người, 47 đơn vị hành chính trực thuộc (33 phường, 14 xã). Thành lập các phường Rừng Thông, Đông Thịnh, Hoằng Quang, Hoằng Đại trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Rừng Thông và các xã: Đông Thịnh, Hoằng Quang, Hoằng Đại.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn; sau sáp nhập phường Phú Sơn mới có diện tích tự nhiên là: 2,70 km2, quy mô dân số: 33.359 người; sử dụng trụ sở phường Phú Sơn hiện nay.

Đối với các phường Tân Sơn, Phú Sơn tổ chức lấy ý kiến cử tri về 2 nội dung: nhập huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa và nhập phường Tân Sơn vào phường Phú Sơn; xã Hoằng Quang, xã Hoằng Đại lấy ý kiến cử tri về 2 nội dung: nhập huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa và thành lập phường Hoằng Quang và phường Hoằng Đại. Các phường xã còn lại lấy ý kiến cử tri về nội dung nhập huyện Đông Sơn và thành phố Thanh Hóa.

Việc sắp xếp, sáp nhập phường Tân Sơn vào Phú Sơn và thành lập phường Hoằng Quang và Hoằng Đại là phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, quản lý chính quyền cơ sở; cơ cấu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tiềm năng, nội lực, hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn – xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Hình thức lấy ý kiến cử tri: đối với 5 phường xã là Tân Sơn, Phú Sơn, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Đông Hải, mỗi phường, xã chọn 1 phố, thôn để tổ chức khai mạc hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nhà văn hóa phố, thôn. Sau khai mạc, kết hợp tổ chức lấy phiếu tại hội nghị và tại các hộ gia đình. Đối với các phường xã còn lại và các phố thôn còn lại của 5 phường, xã (306 phố thôn) tổ chức lấy ý kiến cử tri tại hộ gia đình; thời gian lấy ý kiến cử tri trong 2 ngày, từ ngày 1 -2/6/2024, bắt đầu từ 7h30 đồng loạt tại 311 phố thôn trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện tán thành chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa; sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định của pháp luật và đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố và các địa phương triển khai các bước tiếp theo đó là UBND cấp xã tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp thông qua Nghị quyết phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đồng thuận cao của Nhân dân. Quá trình triển khai lấy ý kiến cử tri tại các địa phương sẽ diễn ra đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, công khai, dân chủ, minh bạch./
KH-tuyen-truyen-sap-nhap-27.5-397_hungnvtpthanhhoa-27-05-2024_15h13p51(28.05.2024_08h31p10)_signed.pdf
Ke-hoach-UBND-thanh-pho-ve-lay-y-kien-cu-tri(27.05.2024_15h44p44)_signed.pdf

 

Lê Thảo

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
392
Hôm qua:
2258
Tuần này:
6567
Tháng này:
27977
Tất cả:
614803

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289