Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Phường Ba Đình  - Thành phố Thanh Hóa

Cải cách hành chính

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT CĂN CƯỚC CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2024

Luật Căn cước được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 01/7/2024. Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi; Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt...

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo nghành dọc tại địa phương

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN DỊCH VỤ CÔNG LIÊN THÔNG

Bắt đầu từ ngày 10/7/2023, cá nhân khi nộp hồ sơ trên Cổng DVC quốc gia đối với: DVC liên thông “Đăng ký khai sinh - ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và DVC liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí".

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa

HƯỚNG DẪN CÁC DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, TỤ ĐÁNH MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP.

Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình 54/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế...

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐIỆN TỬ TỪ BẢN CHÍNH

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Xin hướng dẫn công dân thực hiện quy trình chứng thực bản sao từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia như sau:

HƯỚNG DẪN TRA CỨU DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ TRÊN HỆ THỐNG TIN GIẢI QUYẾT TTHC TỈNH

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an và chính thức đưa vào khai thác, sử dụng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH THANH HÓA

Thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố Thanh Hóa về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định 797/QĐUBND ngày 19/01/2023 của UBND thành phố.

ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Thực hiện chủ trương xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thời gian qua, thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và đạt được nhiểu kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện và giải quyết công việc chuyên môn tại đơn vị.

CÁC BỆNH VIỆN NGHIÊM TÚC, TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI KCB BHYT BẰNG CCCD GẮN CHÍP

Các bệnh viện nghiêm túc, tăng cường triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp là ý kiến chỉ đạo của Sở y tế tỉnh Thanh Hoá bởi sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và ứng dụng VssID trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) là một bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính. Những thuận lợi đem lại cho người dân cùng những tiện ích mới...

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BA ĐÌNH, NĂM 2023

Lịch tiếp công dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các công chức chuyên môn Ủy ban nhân dân phường Ba Đình, năm 2023
12

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
713
Hôm qua:
279
Tuần này:
1455
Tháng này:
9794
Tất cả:
544677

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289